روح الله

شاگرد آقا سید مرتضی

روح الله

شاگرد آقا سید مرتضی

روح الله علوی هستم یک شهروند گیلانی و درنهایت ایرانی پیشه ام قلم و موس و تسیبح

در تاریخ 9دی ماه سال 91 اولین پست را قرار دادم.